Euroindy está a desenvolver projecto de kart electrico

2016-02-10